Cito entreetoets


Cito training - E7

Oefen met de Cito vraagstelling


Leerplein Zwolle verzorgt Cito training E7 . Deze training bereid je kind voor op de Cito entreetoets die veel groep 7 leerlingen maken. De Cito E7 vindt plaats tussen begin april en eind juni 2023. Basisscholen kunnen er ook voor kiezen om hem af te nemen in september 2023. De meeste basisscholen nemen de Cito E7 af na de meivakantie.


Waaruit bestaat de Cito training E7?

Tijdens de Cito E7 training wordt je kind voorbereid op de Cito toets. Dit gebeurt met Citotoets oefenbladen. Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende vakgebieden:

 • Begrijpend lezen
 • Taal - opzoeken
 • Taal - woordenschat
 • Taal - spelling
 • Taal - werkwoordspelling
 • Taal - ontleden
 • Taal - interpunctie
 • Rekenen - getallen
 • Rekenen - verhoudingen
 • Rekenen - meten en meetkunde
 • Rekenen - grafieken en tabellen 


Waar en wanneer wordt de Cito training E7 gegeven?

De training wordt doorlopend aan leerlingen gegeven. De Cito training wordt op maat voor je samengesteld. Dus heeft je zoon of dochter alleen moeite met rekenen, dan is het bij Leerplein Zwolle mogelijk om dit onderdeel los te trainen. De Cito training E7 wordt gegeven op de Mannagras 33 te Zwolle.


Wat kost Cito training E7?

De training duurt 10 x 30 minuten. De training kost € 380,00 inclusief het Cito oefenmateriaal.


Moet ik zelf nog wat meenemen voor de Cito training E7?

Nee, je hoeft niks mee te nemen voor de training. Je krijgt de oefenbladen, een map, een pen en papier.


Wordt de Cito training E7 individueel aangeboden?

Ja, deze training wordt individueel aangeboden.


Is deze Cito training E7 geschikt voor alle kinderen van groep 7?

Ja, deze training is geschikt voor alle groep 7 leerlingen. Enige motivatie vanuit de leerling is wel gewenst.


oefenen met de Cito vraagstelling


individueel


in 10x 30 minuten


goed voorbereid starten aan de Cito


inclusief oefenbladen, pen en papier

met meer zelfvertrouwen