Taal

Taal


De eerste woorden die je kind uitspreekt zijn meestal: "mama" en "papa". Als ouder ben je natuurlijk erg blij dat je kind zijn of haar eerste woordje kan zeggen, maar blijf de taalontwikkeling van je kind altijd stimuleren. Zodra je kind zijn of haar eerste woordje kan zeggen, gaat de ontwikkeling van de taal en woordenschat meestal snel. Het is daarom van belang dat je veel tegen je kind blijft praten wanneer het eenmaal begint met spreken. Voorlezen aan je kind van nog geen 1 jaar kan geen enkel kwaad.De taalontwikkeling van je kind begint met éénwoordzinnen als "eten" of "drinken", later twee woordzinnen als "ik spelen" of "ik drinken" en uiteindelijk meerwoordzinnen als "ik wil spelen" of "ik wil eten". Deze ontwikkeling van de taal en woordenschat verloopt bij het ene kind sneller, dan bij het andere kind. Het kan dus voorkomen dat je kind al veel vloeiender praat en meer woorden kent dan klasgenoten wanneer het naar de basisschool gaat. Tijdens de basisschool is je kind veel in contact met anderen kinderen. Doordat je kind nu voortdurend woorden om zich heen hoort, leert het elke dag wel een paar nieuwe woorden!

Aan het einde van de basisschool, als je kind rond de 12 jaar is, kent je kind al ongeveer 12.000 woorden en kan het zichzelf qua woordenschat zelfstandig redden in de maatschappij. Na de basisschool gaat de ontwikkeling van de taal gewoon verder.


Op de middelbare school leert je kind, naast veel nieuwe en moeilijkere woorden, ook een groot aantal taalregels. Zo leert je kind bijvoorbeeld dat hij of zij het woord ‘dan’ moet gebruiken in plaats van ‘als’ wanneer je praat over een vergelijking met de vergrotende trap, leert het welke functies bepaalde woorden hebben in een zin en leert je kind hoe het zijn taalkennis kan inzetten om overtuigend te spreken. Eigenlijk stopt de taalontwikkeling nooit. Een leven lang leren is ook van toepassing op de ontwikkeling van taal.

Mocht je nu twijfelen over de taalontwikkeling van je kind, dan kan je altijd vrijblijvend contact op nemen met onze logopedist Sanne van Emmen. Zij kan de taalontwikkeling van je kind onderzoeken en de uitkomsten vergelijken met leeftijdsgenoten.Mocht de ontwikkeling van de taal achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenoten, dan komt je kind in aanmerking voor logopedie. Logopedie is immers niet alleen bedoeld om de uitspraak van je kind te verbeteren of om stemproblemen te verhelpen, maar ook om je kind een beter taalvaardigheid aan te leren.

Tijdens de logopediebehandeling oefent je kind op een speelse manier met de taal. Zo voelt een behandeling niet als school, maar meer als een spel. Ook geeft Sanne huiswerkopdrachten mee om ook thuis de taalontwikkeling extra te stimuleren. Als ouder kun je je kind natuurlijk prima helpen met deze opdrachten, maar zorg er altijd voor dat je kind de opdrachten wel zelf begrijpt en ook zelfstandig kan maken. Na een bepaalde periode onderzoekt Sanne je kind opnieuw om te kijken of het behandeldoel al is behaald.