OMFT


OMFT


Heeft je kind last van afwijkende mondgewoonten, zoals mondademhaling, moeite met slikken of slist het en heeft je kind hier erg last van, dan is OMFT aan te raden voor je kind. Het is van belang om afwijkende mondgewoonten zo vroeg mogelijk aan te pakken, omdat je kind anders de spieren in de mond verkeerd gaat gebruiken. Het op tijd herkennen en aanpakken van afwijkende mondgewoonten voorkomt dat je kind op latere leeftijd ongemakken ondervindt.


Afwijkende mondgewoonten hebben als gevolg dat de spieren in de mond onderling minder goed kunnen samenwerken. Ook kan het gebeuren dat je kind een achterstand oploopt op het gebied van taal, omdat je kind meer moeite heeft met praten en dus op een hogere leeftijd minder goed kan spreken dan leeftijdsgenoten. Onze logopedist Sanne van Emmen heeft de OMFT-cursus en is dus bevoegd om deze therapie te geven.


Wat is OMFT?
OMFT, of oro-myofunctionele therapie, is een behandelmethode die ervoor zorgt dat de spieren in de mond van je kind zich op de normale manier gaan ontwikkelen en dat je kind deze spieren voortaan goed kan gebruiken wanneer je kind een afwijkende mondgewoonte heeft. Afwijkende mondgewoonten kunnen immers leiden tot een verstoord evenwicht van de mondspieren. Hierdoor functioneren deze spieren niet zoals jij of je kind zou willen. Ook duimzuigen is een afwijkende mondgewoonte.


Wanneer je kind veel duimzuigt, heeft dit als gevolg dat je kind zijn of haar spieren in de mond verkeerd gebruikt. De vorm en de stand van de tanden van je kind hebben gedeeltelijk te maken met de spieren in de mond. Wanneer je kind veel duimzuigt, gebruikt het de mondspieren op een verkeerde manier. Dit zorgt er dus voor dat de tanden van je kind scheef komen te staan en op latere leeftijd een beugel moet. OMFT kan je kind helpen om onder andere van het duimzuigen af te komen.


Wanneer krijgt mijn kind OMFT?
Heeft je kind een afwijkende mondgewoonten en wil het hier graag vanaf, dan kun je ervoor kiezen om je kind oro-myofunctionele therapie te geven. Hiervoor kun je contact opnemen met onze logopedist Sanne van Emmen. Zij heeft de cursus OMFT gevolgd en kan hierdoor oro-myofunctionele therapie aan je kind geven. OMFT kan je kind helpen bij de volgende problemen:

  • Afwijkend tonggedrag, zoals tongpersen,
  • Duim- en speenzuigen,
  • Een (te) slappe lipspanning,
  • Een verkeerde positie van de tong in rust,
  • Moeilijkheden met slikken of eten,
  • Mondademhaling,
  • Slissen en lispelen.


Naast het feit dat OMFT je kind van deze problemen kan afhelpen, kan deze therapie ook helpen wanneer je kind net een behandeling aan de mond heeft gehad, zoals een kaakcorrectie of een andere orthodontische behandeling.


Hoe kan OMFT je kind helpen?
OMFT is een behandelmethode om de mondspieren van je kind weer goed te laten functioneren. Allereerst zal de logopedist een OMFT-onderzoek uitvoeren en zo het probleem zo precies mogelijk in kaart te brengen. Wanneer duidelijk is wat het probleem is, kan de logopedist een behandelplan opstellen en vervolgens tijdens een aantal sessies je kind van zijn of haar probleem afhelpen.


Dit kan de logopedist doen door verschillende oefeningen met je kind te doen en je kind nieuwe manieren aan te leren om zo de spieren in de mond beter te laten samenwerken. Je kind kan altijd starten met de OMF-therapie; wanneer het 4 jaar is, maar ook op 12-jarige leeftijd helpt OMFT.