Didactisch-onderzoek


Didactisch onderzoek


Merk je aan je kind dat hij zich inhoudt op school er geen moeite voor wil of hoeft te doen? Dan kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid. Heeft een kind juist meer moeite om mee te komen met het niveau van de klas, dan kan het kind minder begaafd zijn. In een didactisch onderzoek vergelijken wij de prestaties van een kind met leeftijdsgenoten. Hieruit wordt zichtbaar of het kind voorloopt of achterloopt ten opzichte van leeftijdsgenoten. Als het blijkt dat je kind een duidelijke achterstand heeft, hoeft dit niet meteen te betekenen dat het minder begaafd is. Er zijn verschillende oorzaken voor deze achterstand, zoals weinig hulp vanuit de school of een leerstoornis.

 

Waarom een didactisch onderzoek laten doen?

Als eerste kun je een intelligentieonderzoek laten doen bij je kind. Vervolgens kun je een didactisch onderzoek laten doen, wat doortoetsen wordt genoemd. Uit een didactisch onderzoek krijg je het didactisch niveau van het kind. Dit niveau geeft aan hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van je kind. Het is niet verplicht om een didactisch onderzoek te laten verrichten, maar als je het vermoeden hebt dat je kind voorloopt of achterloopt, is dit wel aan te raden. Hierdoor heb je een verklaring voor het gedrag van je kind en kan je informatie inwinnen over hoe je het beste met je kind kan omgaan of erop kan reageren.


Een hoogbegaafd kind verveelt zich vaak op school met als gevolg dat dit hem frustreert of dat hij zich hierdoor onbegrepen voelt. Hij uit dit in zijn gedrag, op school of thuis.

Ook is uit het onderzoek af te leiden op welke gebieden een kind nog moeite heeft of wat hij juist al beheerst; hierop kan de lesstof worden aangepast.


Verder kan uit dit onderzoek naar voren komen of een eventuele achterstand het gevolg is van minderbegaafdheid of niet. Je komt erachter of een kind een leerpotentieel heeft en in hoeverre hij deze waarmaakt. Een kind kan wel het leerpotentieel hebben, maar dit vervolgens niet op toetsen laten zien of hij heeft dit leervermogen helemaal niet, waardoor hij de toetsen niet succesvol kan maken.

 

Hoe ziet het didactisch onderzoek eruit?

De eerste stap is de intake. Hierbij maken de ouders hun vraag duidelijk aan de medewerker, opdat de medewerker weet waar het op moet letten. Vervolgens kan het kind naar Leerplein Zwolle gaan om daar een aantal toetsen te maken.


De toetsen voor kinderen die vijf of zes jaar zijn, zijn anders dan voor de oudere kinderen. De jonge kinderen krijgen toetsen in de vorm van kleuren, kaartjes sorteren en andere spellen waarvoor ruimtelijk inzicht nodig is.


De oudere kinderen toetsen over onderwerpen die ze met school behandelen, zoals rekenen en spelling. Deze toetsen vinden plaats op dezelfde dag. De toetsen voor hele jonge kinderen duren zo’n twee tot drie lessen, die voor de ouderen kinderen maximaal 4 lessen. Hierna krijgt de ouder een verslag met de resultaten.


In het onderstaande filmpje van SEN Support zie je wat we precies doen bij een didactisch onderzoek. Bij Leerplein Zwolle hebben we ook de SVT's die ze toont in het filmpje.