Articulatieproblemen


Articulatieproblemen


Een belangrijk onderdeel van het spreken, is het articuleren. Articulatie is de beweging die verschillende spieren in de mond, voornamelijk de tong en de lippen, maken om zo klanken in de vorm van woorden voort te brengen. Voor een goede verstaanbaarheid van je kind is dus een goede articulatie van belang. Als jij je kind moeilijk kan verstaan of als anderen hier ook problemen mee hebben, kan het zijn dat je kind problemen heeft met zijn articulatie. Deze problemen heten articulatieproblemen.

 

Wat zijn articulatieproblemen?

Een kind met articulatieproblemen heeft moeite om klanken juist uit te spreken of juist te gebruiken. Het kan ook voorkomen dat je kind helemaal niet meer in staat is om bepaalde klanken uit te spreken. Veel jonge kinderen hebben nog niet alle klanken geleerd of gehoord, waardoor hij deze nog niet kent. In zo’n geval is het logisch dat je kind moeite heeft deze klanken uit te spreken.


Dit probleem hebben veel jonge kinderen en daarom spreken we in dit soort gevallen nog niet van een articulatieprobleem. Zodra je kind wat ouder wordt en nog steeds moeite heeft met bepaalde klanken, terwijl leeftijdsgenoten deze vaak zonder problemen kunnen uitspreken, heeft jouw kind een articulatieprobleem.

 


Welke soorten articulatieproblemen zijn er?

Doordat elk kind verschillend is, zijn er ook verschillende vormen articulatieproblemen. De twee verschillende soorten articulatieproblemen zijn fonetische en fonologische articulatieproblemen. Als je kind uit een woord een of meerdere klanken weglaat, is dat een fonologisch probleem. Hij zegt bijvoorbeeld ‘ter’ in plaats van ‘ster’.


De tweede vorm van een articulatieprobleem is wanneer je kind klanken vervangt binnen een woord. Je kind zegt dat bijvoorbeeld ‘noepje’ in plaats van ‘snoepje’. Ook dit is een fonologisch probleem.


Een kind met een fonetisch articulatieprobleem kan de klanken wel goed vormen, maar kan deze vervolgens niet goed gebruiken. Een voorbeeld van een fonetisch articulatieprobleem is wanneer de spraak nasaal klinkt; er zijn te weinig of te veel neusklanken en het klinkt alsof je kind ‘door zijn neus praat’. Je kind heeft dan voornamelijk problemen om de s-klanken en de t-klanken uit te spreken.

 

Wat zijn de oorzaken van articulatieproblemen?

De oorzaken van articulatieproblemen kunnen erg uiteenlopen; van aangeleerd foutief gebruik van de spieren tot aangeboren afwijkingen aan de mond. Deze twee oorzaken heten respectievelijk ook wel functionele en organische problemen. Onder de functionele problemen vallen de oorzaken waar je kind zelf iets aan kan doen.


Alle spieren in de mond zijn goed ontwikkeld, maar je kind gebruikt ze niet goed. Een voorbeeld hiervan is slissen. Onder de organische problemen vallen de oorzaken waar je kind zelf niets aan kan doen. De mondspieren zijn bijvoorbeeld niet goed ontwikkeld, waardoor je kind ze niet goed kan gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een hazenlip of een gespleten gehemelte, waardoor je kind de klanken anders uitspreekt dan hij bedoelt.

 

Wanneer logopedie?

Gelukkig is een articulatieprobleem makkelijk te verhelpen met behulp van logopedie, maar wanneer moet je kiezen voor logopedie? Wanneer jij of anderen aangeven dat je kind moeilijk te verstaan is of als je kind zelf aangeeft dat het spreken niet zo goed gaat en hij hier graag wat aan wil doen, is logopedie aan te raden.