Gemiddelde-uitingslengte


Gemiddelde uitingslengte


Kinderen ontwikkelen de taal elk op hun eigen manier. Toch is er een overeenkomst te zien tussen hoe kinderen precies de taal en verschillende woorden leren. Kinderen nemen namelijk vaak woorden over van andere jonge kinderen. Hoe vaker kinderen in contact komen met taal, hoe beter hun taalkennis wordt. Het is daarom ook vanzelfsprekend dat de kennis van de taal en de woordenschat van kinderen toeneemt naarmate het kind ouder wordt.


Hoe ouder een kind wordt, hoe meer het te maken krijgt met verschillende woorden en vormen van communicatie. De gemiddelde uitingslengte is een geschikte manier om bij kinderen van verschillende leeftijden de kennis en de ontwikkeling van taal te meten.

 

Wat is de gemiddelde uitingslengte?

De gemiddelde uitingslengte is een begrip die veel gebruikt wordt in de logopedie en wordt toegepast bij jonge kinderen. Het is een maat voor hoe goed een kind zich kan uitdrukken met behulp van verschillende woorden. Bij het praten wordt tevens gelet op de inhoud de gesproken woorden.


De taalkennis van jonge kinderen is minder dan die van oudere kinderen. Jonge kinderen maken gebruik van eenvoudige en korte woorden en een simpele zinsstructuur. Als het kind ouder wordt, neemt de taalkennis toe, wat ervoor zorgt dat je kind complexere woorden en zinsstructuren gaat gebruiken. Deze ontwikkeling van je kind kan je goed volgen met de gemiddelde uitingslengte.

 

Toename van de gemiddelde uitingslengte

Zodra een kind ouder wordt, zal het meer kennis uit zijn of haar omgeving op doen. Het kind krijgt nieuwe woorden aangeleerd, doordat het bijvoorbeeld naar school gaat of beter in staat in om het taalgebruik van de ouders te interpreteren. Op die manier neemt ook de gemiddelde uitingslengte met de jaren toe.


Een kind van tussen de 20 en 30 maanden zal gemiddeld een uitingslengte van rond de twee woorden hebben. Deze kinderen communiceren voornamelijk door het gebruik van simpele woorden. Naarmate het ouder wordt en het bijvoorbeeld de leeftijdscategorie van 48 maanden of ouder heeft bereikt, zal de uitingslengte al fors zijn toegenomen tot zes woorden of meer. 

 

De gemiddelde uitingslengte meten

De gemiddelde uitingslengte is dus een uitstekende maat om de taalvaardigheden van een kind te meten, maar hoe wordt deze meting eigenlijk uitgevoerd? De gemiddelde uitingslengte staat voor het aantal woorden gedeeld door het aantal uitdrukkingen. Normaliter worden de eerste 100 uitdrukkingen van een kind verzameld. Vervolgens wordt het aantal zogenoemde ‘morfemen’ gedeeld door deze uitdrukkingen. Een morfeem is een onderdeel van een woord met een bepaalde betekenis. Het is de basis van taal en het begrip hiervan.

 

Interpretatie van de gemiddelde uitingslengte

De gemiddelde uitingslengte geeft dus een goede indicatie van hoe ver de taalontwikkeling van een kind is. Heeft een kind een bepaalde beperking, dan zal dit vaak aan het taalgebruik te zien zijn. Het taalgebruik, en dus ook de uitingslengte, zal minder zijn dan leeftijdsgenoten wanneer het kind een mentale beperking heeft. Op latere leeftijd worden bijvoorbeeld nog veel simpele woorden en structuren gebruikt. De uitingslengte van een kind wordt bijvoorbeeld gebruikt om de taalontwikkeling van kinderen met het syndroom van Down te volgen.