Auditieve-verwerking


Auditieve verwerking


Auditieve verwerking is de manier waarop we geluiden, klanken en spraak verwerken. De processen die ervoor zorgen dat we kunnen horen uit welke richting geluid komt, auditieve patronen en auditieve discriminatie en spraak kunnen verstaan, terwijl er veel achtergrondgeluiden zijn, zijn het gevolg van onze auditieve verwerking. Wij gebruiken onze auditieve verwerkingsprocessen zonder dat we het doorhebben. We gebruiken deze processen niet alleen om anderen te verstaan, maar ook tijdens het lezen. We moeten tijdens het lezen de geschreven tekst omzetten naar klanken. Kinderen die hier moeite mee hebben, hebben wellicht auditieve verwerkingsproblemen.

 

Hoe zijn auditieve verwerkingsproblemen te herkennen?

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben vaak nog een aandoening, zoals een verminderde concentratie, een taalachterstand, dyslexie of een vertraagde reactie op een vraag. Het is aannemelijk om te denken dan kinderen met een auditief verwerkingsprobleem een slecht gehoor of een slechte spraak hebben, maar dit is niet waar. Ze kunnen zich echter wel gedragen alsof ze slechthorend zijn. Overige kenmerken van dit probleem zijn:

 • Moeite met het onderscheiden van verschillende klanken. Vooral klanken die op elkaar lijken, vinden ze moeilijk om te onderscheiden. Hieronder valt ook moeite met het onthouden van fonemen. Fonemen zijn losse woorden die qua klank veel op elkaar lijken, bijvoorbeeld ‘bak’ en ‘dak’.
 • Moeite om echte woorden te onderscheiden van niet-bestaande woorden.
 • Het kind heeft meer tijd nodig om zijn huiswerk te maken of om voor toetsen te leren dan leeftijdsgenoten.
 • Moeite om een gesprek te voeren in een luidruchtige ruimte. Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben moeite met het verstaan van een ander in een luidruchtige ruimte. Daardoor is het voor hen moeilijk om hier een gesprek te houden. Ook hebben kinderen hierbij problemen om de achtergrondgeluiden te negeren.
 • Het kind heeft een slechte articulatie, praat langzaam en/of aarzelt veel tijdens het spreken.
 • Moeite om iemand te verstaan die snel spreekt of een accent heeft. Dit komt doordat deze kinderen meer tijd nodig hebben om van klanken naar woorden te schakelen. Mensen die te snel spreken geven deze kinderen als het ware te weinig tijd om alle informatie goed te verwerken.
 • Weinig gevoel voor muziek. Kinderen met een auditief verwerkingsprobleem kunnen geen ritme aanvoelen of een melodie herkennen.
 • Het kind zegt vaak ‘huh’. Kinderen die dit vak zeggen, kunnen een zin niet bij de eerste keer verstaan en hebben dus een tweede keer nodig om het goed te verwerken.
 • Moeite om informatie te onthouden.

 

Wanneer is er sprake van een auditief verwerkingsprobleem?

Het is soms lastig om erachter te komen of iemand slechthorend is of een auditief verwerkingsprobleem heeft. De hierboven genoemde kenmerken zijn namelijk hetzelfde als die van een slechthorende. Er is sprake van een auditief verwerkingsprobleem als:

 • De auditieve vaardigheden slechter zijn dan een leeftijdsgenoot, omdat dat het kind goed hoort.
 • Er sprake is van een probleem uit de hierboven genoemde lijst die langer aanhoudt dan zes maanden, terwijl je kind niet slechthorend is.
 • Het kind meerdere van de bovengenoemde kenmerken heeft.