Schelle stem


Schelle stem


Iedereen heeft een andere manier van spreken, zo ook kinderen. De een praat zacht en binnensmonds, terwijl een ander zijn longen uit het lijf schreeuwt. Kinderen met een schelle stem krijgen vaak te horen dat ze wat rustiger moeten praten en wat minder moeten schreeuwen. De kinderen zelf kunnen hier vaak niet veel aandoen, omdat zij denken dat ze praten zoals anderen en denken dus niet dat ze overdreven hard en fel praten.

 

Wat is een schelle stem?

Een schelle stem is voor de meeste mensen zeer onaangenaam om naar te luisteren. Zowel kinderen als volwassenen kunnen last hebben van een schelle stem, maar volwassenen hebben hun stem al beter leren beheersen. Hierdoor valt een schelle stem bij kinderen meer op dan bij volwassenen. Als een kind een schelle stem heeft, betekent dit dat hij erg hard en fel praat en soms kan het wat ‘krakerig’ klinken. Je kind hoort dit zelf niet, dus verwacht niet dat hij of zij hieraan uit zichzelf iets gaat doen en probeer om deze reden ook niet boos of geïrriteerd over te komen als je kind erg schel tegen je praat. Hij kan er immers niet aan doen en heeft het ook niet door.


 

Oorzaken van een schelle stem

Elk kind is verschillend, dus daarom kan een schelle stem verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken zijn niet allemaal even ernstig en kunnen vrijwel allemaal verholpen worden. De mogelijke oorzaken van een schelle stem van je kind kunnen zijn:

  • Een keelontsteking. Deze oorzaak is niet erg en gaat vanzelf weer over. Door een keelontsteking kan de stem van je kind anders klinken dan normaal;
  • Gedeeltelijke doofheid. Als je kind slechthorend is of aan een oor doof is, praat hij of zij harder om zichzelf nog te kunnen horen. Doordat de keel van je kind niet is gemaakt om zo hard te spreken, kan deze geïrriteerd raken, waardoor zijn of haar stem krakerig kan klinken;
  • Verkeerd stemgebruik. Je kind kan zijn of haar stem verkeerd gebruik door bijvoorbeeld rare geluidjes te maken. Als je kind dit vaak doet, kan het voorkomen dat hij of zij zichzelf dit verkeerd stemgebruik aanleert. Om dit vervolgens weer af te leren, is erg moeilijk;
  • Het copingmechanisme. Met het copingmechanisme bedoelen we bepaald gedrag dat je kind vertoond om iets voor elkaar te krijgen. Je kind praat expres hard om zo te zorgen dat hij iets gedaan krijgt of hij voelt zich niet gehoord en probeert hiermee om te gaan door extra hard te praten.

 

Wat kun je ertegen doen?

Gelukkig is een schelle stem in de meeste gevallen makkelijk te verhelpen. Vaak is het al voldoende om tegen je kind te zeggen dat hij te hard praat en dat hij hierom moet denken. Een afspraak kan zijn dat hij tijdens de maaltijden zacht moet praten. Als het jou niet lukt om je kind te helpen met zijn schelle stem, bijvoorbeeld omdat hij zijn stem te vaak verkeerd heeft gebruikt, is logopedie aan te raden.