Leesproblemen


Leesproblemen


Veel lezen en schrijven prikkelt de taalontwikkeling van kinderen, maar je kind kan moeite hebben het lezen, waardoor je kind een taalachterstand oploopt. Leesproblemen zijn problemen die kinderen ervaren tijdens de ontwikkeling van het leren lezen. Elk kind leert op zijn eigen manier, waardoor er niet altijd genoeg aandacht is voor kinderen met een afwijkende manier van leren. Het herkennen van een leesprobleem bij een kind is vrij eenvoudig. Het kind zal moeite hebben om direct een tekst te begrijpen, om een lange tijd achter elkaar te lezen, het kind zal veel blijven spellen en met een vinger of bladwijzer de regels aanwijzen.

 


Soorten leesproblemen

Leesproblemen zijn onder te verdelen in specifieke en algemene leesproblemen. Een kind met een specifiek leesprobleem heeft alleen moeite met lezen. Wanneer een kind op meer vlakken dan alleen lezen een probleem heeft, een brede cognitieve stoornis genoemd, heet een algemeen leesprobleem. Dyslexie is een leesprobleem. In de eerste instantie werd gedacht dat dit een specifiek leesprobleem is, maar doordat dyslexie kan voorkomen bij iedereen, van welk IQ dan ook, behoort dyslexie nu tot de algemene leesproblemen.


Een kind met dyslexie heeft op jonge leeftijd moeite met het herkennen van letters en de klanken erbij herkennen, het uitspreken van woorden en heeft een kleinere woordenschat dat leeftijdgenoten. Op latere leeftijd veranderen deze symptomen naar een slechte spelling, moeite met het herhalen van feiten en nummers, moeite met nieuwe dingen leren en het kind draait letters vaak om (hij maakt bijvoorbeeld van de b een d).

 

Oorzaken van leesproblemen

Dyslexie veroorzaakt een leesprobleem, maar er zijn nog veel andere zaken die invloed uitoefenen op het leesvermogen van een kind. De meest voorkomende redenen van leesproblemen zijn:

  • Dyslexie,
  • ADHD. Dit is een veelvoorkomend probleem bij kinderen. Kinderen met ADHD hebben moeite om zich te concentreren en geconcentreerd te blijven; zo ook tijdens het lezen,
  • Auditieve verwerkingsproblemen (AVP). Kinderen met een auditief verwerkingsprobleem hebben moeite om informatie die ze horen te verwerken. Dit tast het leesvermogen ook aan, omdat lezen bestaat uit het herkennen van letters en in staat zijn om die letters te verbinden met klanken,
  • Cerebrale visuele inperking (CVI). Kinderen met CVI, een visueel verwerkingsprobleem, hebben moeite met het onderscheiden van letters en vormen. Dit kan voortkomen uit een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld door een tekort aan zuurstof tijdens de geboorte,
  • Onscherp beeld. Als een kind problemen heeft met lezen, is het logisch om na te gaan of je kind wel goed kan zien. Bij een onscherp beeld kan een kind de letters niet goed ziet, wat voor deze leesproblemen zorgt. Om hierachter te komen, kun je een opticien inschakelen. Als hij geen afwijking kan vinden, is het mogelijk dat je kind een verstoorde oogcoördinatie heeft;
  • Verstoorde oogcoördinatie. Kinderen met een verstoorde oogcoördinatie hebben moeite om letters goed waar te nemen, omdat ze hun ogen niet goed kunnen richten bij het volgen van een tekstregel. Deze verstoorde coördinatie zorgt voor een beeld dat wazig wordt, hoofdpijn tijdens het lezen en verspringende letters. Ook kan het kind het gevoel hebben dat de letters verspringen