Hees-stem


Hees, stem


Iedereen heeft er weleens last van: heesheid of stemverlies. Als jij of je kind hees is, klinkt de stem anders dan normaal. De stem is niet meer zo helder als het eerst was en de stem klinkt schor. Bij ernstige heesheid kan de stem van een volwassene of kind gedeeltelijk kwijtraken. In het ergste geval raakt de stem zelfs helemaal kwijt. Heesheid is geen erge of aangeboren afwijking en duurt meestal enkele dagen en gaat daarna weer weg. Er zijn twee soorten heesheid. Bij de eerste vorm, hypertone heesheid, slaan de stembanden in een keer dicht als je kind hard schreeuwt. De stem klinkt dan dichtgeknepen. Bij de tweede vorm, hypotone heesheid, zijn de stembanden niet volledig gesloten, wat leidt tot veel ruis in de stem.

 


Oorzaken van heesheid

Heesheid kan veel verschillende en onschuldige oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken van heesheid zijn:

  • verkoudheidsvirus. Als je kind verkouden is, kan de stem van hem of haar wat hees klinken Dit komt doordat de stembanden dan anders gaan werken, waardoor de stem minder helden klikt. Deze vorm van heesheid duurt maar een aantal dagen tot enkele weken. De heesheid stopt normaliter als je kind weer gezond is.
  • schreeuwen. Als je kind veel schreeuwt, zorgt dit ervoor dat de stembanden tijdelijk beschadigd raken. De stembanden raken geïrriteerd en gezwollen. Dit gaat ook vanzelf weer over na ongeveer een week.
  • een afwijking van de stembanden. Je kind kan geboren zijn met een afwijking aan de stembanden, maar dit komt niet vaak voor. Het meest waarschijnlijk is dan een infectie in de bovenste luchtweg. Hierdoor gaan de stembanden wat opzwellen, waardoor de stem niet meer helder klinkt.
  • een verlamming aan een van de stembanden. Dit kan het gevolg zijn van een operatie aan de schildklier, maar dat komt zelden voor. Enkele andere oorzaken van verlamming in de stembanden zijn een virus, een doorbloedingsstoornis, een tumor of een beschadiging door een ongeluk. Deze vormen komen gelukkig ook niet veel voor.
  • een aangeboren afwijking in de bouw van het strottenhoofd. Dit kan heesheid veroorzaken, doordat de stembanden net iets anders kunnen liggen of een andere vorm hebben. In dit geval is de heesheid altijd aanwezig, maar kan met een operatie worden opgelost.
  • een terugloop van voeding in de slokdarm. Als voeding bij je kind vanuit de maag weer terug de slokdarm inkomt, kan dit voor irritatie aan de stembanden zorgen. Daarnaast heeft je kind dan pijn achter het borstbeen. Deze pijn is voornamelijk aanwezig bij oudere kinderen.

 

Is heesheid gevaarlijk voor een kind?

Heesheid op zichzelf niet gevaarlijk. Het is meestal een bijkomend effect van een andere aandoening. Een infectie aan de luchtweg, een verkoudheid of een andere vorm van griep veroorzaken de heesheid. Deze aandoeningen zijn ongevaarlijk en gaan vanzelf over binnen enkele dagen. Het kan gevaarlijk zijn als de heesheid van je kind na een verkoudheid langer dan 14 tot 21 dagen aanhoudt. Als door te veel schreeuwen of ander verkeerd stemgebruik de heesheid langer dan veertien dagen duurt, is dit niet erg. De stembanden zijn namelijk erg beschadigd en hebben veel tijd nodig om te herstellen.