Pre-teaching


Pre-teaching


We willen het beste uit onze leerlingen halen en ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt op school. Sommige kinderen hebben hier wat meer moeite mee. Kinderen die moeite hebben om een uitleg in een keer te begrijpen, krijgen pre-teaching. Pre-teaching is een les of uitleg die de leerkracht aan een leerling geeft, voordat de rest van de klas diezelfde uitleg krijgt. Het doel hiervan is dat deze kinderen de uitleg beter snappen, de verschillen tussen de kinderen verkleinen en om te voorkomen dat de leerlingen problemen ondervinden tijdens de klassikale les. Zo’n extra instructie zorgt ook voor meer zelfvertrouwen bij de leerling. Pre-teaching wordt meestal door de leerkracht zelf gegeven. Een RT’er, IB’er of onderwijsassistent kan ook dit soort extra instructie geven.


Een RT’er is een remedial teacher. Een RT’er geeft extra ondersteuning aan kinderen met leer- of gedragsproblemen en is niet direct verbonden met een school.

Een IB’er is een intern begeleider. Dit is iemand die betrokken is bij de school van je kind, maar zelf geen les geeft.


Wanneer pre-teaching geven of voor je kind aanvragen?

Niet elk kind heeft een pre-teaching nodig. Kinderen die in staat zijn om bij de eerste uitleg de bedoeling van de opdracht of les snappen hebben deze extra instructie niet nodig. De leerkrachten zien vaak zelf wanneer een kind ergens wat meer moeite mee heeft. Kinderen kunnen pre-teaching krijgen als ze moeite hebben met:

  • Rekenen
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • En andere vakken


Kinderen die hierover een pre-teaching krijgen, komen meer te weten over de lesinhoud en kunnen onder begeleiding er ook mee oefenen. Dit geeft hun het gevoel dat ze met de andere kinderen mee kunnen komen. Ze kunnen door de extra les de stof makkelijker in zich opnemen doordat ze zich voortaan meer kunnen richten op de inhoud van de les dan op het vinden van een manier om dit te verwerken.

 

Wat is het doel van pre-teaching?

Leerkrachten geven met hetzelfde doel pre-teaching. Hun doel is om kinderen te helpen met de vakken waarmee zij moeite hebben en om zo de verschillen in de klas te verkleinen.