Planning-maken


Planning maken


Veel huiswerk, veel toetsen én een deadline die nadert; wat kun je ertegen doen? In zo’n geval is het verstandig om een planning te maken. Een planning is een schema waarin staat wat je wanneer gaat doen. In een planning zet je al het werk dat je nog moet doen. Je bedenkt hoeveel tijd je nodig hebt om een gedeelte af te ronden en te herhalen tot je het goed kent. Het doel is om alles op tijd af te krijgen en een goed resultaat te behalen op het proefwerk of een ander project succesvol af te ronden. Een planning wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven, bij de overheid en op de middelbare school. Hoewel de school de leerlingen niet leert hoe ze (het beste) een planning moeten maken, leren ze uit zichzelf een planning te maken en te gebruiken.

 

Voordelen van een planning

Schoolwerk kan soms best veel zijn. Vooral de toetsweken zijn een drukke perioden voor leerlingen. In deze perioden hebben ze elke dag minimaal 1 toets. Om in deze drukke tijd goede cijfers te halen, is een goede planning nodig. De één kan een dag van tevoren kan beginnen met leren, terwijl een ander meer moeite moet doen en dus een week van tevoren met beginnen. Voor deze tweede groep is een planning verstandig om te maken. In een planning heeft de leerling van tevoren al bedacht hoeveel tijd hij aan een bepaald vak wil en kan besteden. De voordelen van een planning zijn:

  • Je leert inschatten hoeveel tijd iets kost. De een heeft meer moeite met een vak dan de ander, dus heeft de een ook meer tijd nodig om iets onder de knie te krijgen. Door een planning te maken, leert de leerling hoeveel tijd hij voor het vak nodig heeft.
  • Het geeft overzicht. Alleen al een planning met welke toets op een dag is, geeft overzicht. De leerling weet wat de stof is en kan zelf inschatten hoeveel tijd hij daarvoor nodig heeft.
  • Je leert prioriteiten stellen. De ene toets telt zwaarder mee dan de ander. De leerling kan ervoor kiezen om meer te doen voor de toets die het zwaarst meetelt.
  • Het dient als diagnostisch instrument. Het gebeurt vaak dat een leerling zich niet aan de planning houdt. De leerling moet zich vervolgens afvragen waarom hij zich er niet aan heeft gehouden; ‘Overschat ik mezelf en onderschat ik de stof?’.

 

Hoe maak je een planning?

Een planning maken is niet moeilijk als de leerling weet hoeveel moeite hij of zij voor het vak moet doen. Ten eerste moet de leerling weten welke vakken het heeft en wat de stof van de desbetreffende vakken is. Daarna moet de leerling voor zichzelf bepalen hoeveel tijd het hieraan kwijt is. Met deze twee gegevens, kan je beginnen met de planning. Met vakken die veel tijd innemen, kun je het beste zo vroeg mogelijk beginnen en dit opdelen in kleine onderdelen, want urenlang hetzelfde leren, zorgt ervoor dat de stof minder goed blijft hangen. Vergeet niet om ook pauzes en andere leuke dingen in te plannen.