Citotoets M8


Cito training - M8

Oefen met de Cito vraagstelling


Leerplein Zwolle verzorgt Citotoets training voor groep 8. Deze training bereid je kind voor op de Cito toets M8, alle groep 8 leerlingen maken.


Waaruit bestaat de Citotoets training M8?

Tijdens de Citotraining wordt je kind voorbereid op de Cito toets. Dit gebeurt met het Citotoets oefenbladen.


Er wordt hierbij gewerkt aan de volgende vakgebieden:

 • Begrijpend lezen
 • Taal - opzoeken
 • Taal - woordenschat
 • Taal - spelling
 • Taal - werkwoordspelling
 • Taal - ontleden
 • Taal - interpunctie
 • Rekenen - getallen
 • Rekenen - verhoudingen
 • Rekenen - meten en meetkunde
 • Rekenen - grafieken en tabellen 


Wat is het doel van de Cito training M8?

Het doel van de Citotraining is je zoon/dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte Citotoets. We oefenen hierbij met de vraagstelling van Cito (meerkeuze) en de kinderen leren technieken om gemakkelijker het goede antwoord te vinden. Doordat je kind heeft kennis gemaakt met de vraagstelling kan het met meer zelfvertrouwen deelnemen aan de toets.


Waar en wanneer wordt de Cito training M8 gegeven?

De training wordt doorlopend aan leerlingen gegeven. De Cito training wordt op maat voor je samengesteld. Dus heeft je zoon of dochter alleen moeite met rekenen, dan is het bij Leerplein Zwolle mogelijk om dit onderdeel los te trainen. De Cito training M8 wordt gegeven op de Mannagras 33 te Zwolle.


Wat kost Cito training M8?

De training duurt 10 x 30 minuten. De training kost € 380,00 inclusief het Cito oefenmateriaal.


Moet ik zelf nog wat meenemen voor de Cito training M8?

Nee, je hoeft niks mee te nemen voor de training. Je krijgt de oefenbladen, een map, een pen en papier.


Wordt de Cito training M8 individueel aangeboden?

Ja, deze training wordt individueel aangeboden.


Is de Cito training M8 geschikt voor alle kinderen van groep 8?

Ja, deze training is geschikt voor alle groep 8 leerlingen. Enige motivatie vanuit de leerling is wel gewenst.oefenen met de Cito vraagstelling

individueel

in 10 x 30 minuten

goed voorbereid starten aan de Cito

inclusief oefenbladen, pen en papier

met meer zelfvertrouwen