Intelligentieonderzoek


Intelligentieonderzoek

Van 4 t/m 69 jaar


Intelligentieonderzoek

In groep 8 geeft de leerkracht van je kind uiterlijk op 31 januari het voorlopige schooladvies voor de middelbare school. De leerkracht kijkt onder andere naar de resultaten op de LVS toetsen, de leerprestaties, de aanleg en de ontwikkeling van je kind. In de periode van 29 januari t/m 18 februari maakt je kind de Doorstroomtoets, voorheen de Eindtoets. Sinds 2024 is niet meer het advies van de leerkracht, maar de uitslag van de Doorstroomtoets bindend voor het definitieve schooladvies.  De uitslag van de Doorstroomtoets wordt uiterlijk op 15 maart bekend gemaakt. Het definitieve schooladvies wordt uiterlijk op 24 maart bekend gemaakt.


Het kan zijn dat je als ouder je kind niet herkent in het voorlopig schooladvies of twijfelt over het voorlopig schooladvies. Dan is het goed om een second opinion van het schooladvies te doen met een intelligentieonderzoek. 


Bij wie wordt het intelligentieonderzoek afgenomen?

Het intelligentieonderzoek kan worden afgenomen bij alle leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ook kan het intelligentieonderzoek afgenomen worden bij MBO-, HBO- of universitaire studenten. Daarnaast kan het intelligentieonderzoek ook worden afgenomen bij leerlingen uit speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. De minimum leeftijd van de deelnemer is 4 jaar en maximaal 69 jaar. 


Wanneer wordt het intelligentieonderzoek afgenomen?

Het intelligentieonderzoek kan in alle maanden van het schooljaar worden afgenomen. 


Door wie wordt het intelligentieonderzoek afgenomen?

Het intelligentieonderzoek wordt afgenomen door Simon Wieringa of Sanne van Emmen.


Waarom wordt het intelligentieonderzoek afgenomen?

In groep 7 wordt het intelligentieonderzoek vaak afgenomen om een indruk te krijgen van wat het advies aan het eind van de basisschool zal worden. In groep 8 wordt het intelligentieonderzoek gebruikt voor het geven van een verantwoord schooladvies. Voor het geven van het best passende VO-advies zijn een aantal vragen van belang:


  • Hoe ver is de leerling in de leerstof gevorderd?

Om deze vraag te beantwoorden, wordt afgegaan op het oordeel van de school en wordt gemeten wat de leerling kan. Leerplein Zwolle kan ook een aanvullend didactisch onderzoek doen, om de leeropbrengsten van je kind in kaart te brengen.


  • Wat is de aanleg en de intelligentie van de leerling?

Voor het beantwoorden van die vraag wordt het intelligentieonderzoek gebruikt.


  • Wat is de motivatie van de leerling?

Om deze vraag te beantwoorden, kan naast het intelligentieonderzoek de LMT (LeerMotivatieTest) worden afgenomen. 


Wat test het intelligentieonderzoek?

Bij Leerplein Zwolle gebruiken voor de afname van het intelligentieonderzoek de Raven's 2. In de brochure van Pearson wordt uitgelegd wat de test meet en onderzoekt:


"De Raven’s 2 meet het deductief vermogen, wat één van de belangrijkste onderdelen van de door Spearman (1904) aangeduide, algemene intelligentie of g is. Deductief vermogen is het vermogen tot nieuwe inzichten te komen, het vermogen betekenis te kunnen ontdekken in chaos, het vermogen waar te nemen en het vermogen verbanden te leggen. Aangezien waarneming primair een conceptueel proces is, is het essentiële kenmerk van deductief vermogen iemands vermogen om nieuwe, grotendeels non-verbale concepten te ontwikkelen die hem/haar in staat stellen helder te denken en zo complexe problemen op te lossen."


Bron: https://www.pearsonclinical.nl/pub/media/productfile/b/r/brochure_ravens2_digitaal.pdf 

Hoe wordt het intelligentieonderzoek afgenomen en hoe lang duurt de afname?

Het intelligentieonderzoek wordt individueel afgenomen door Simon Wieringa of Sanne van Emmen. De afname neemt één uur in beslag. Simon of Sanne mag de leerling niet voorbereiden op het intelligentieonderzoek en mag al helemaal niet helpen. Wel wordt voorafgaand aan het intelligentieonderzoek een korte uitleg gegeven. De leerling mag dan ook nog vragen stellen. Pas als de vragen zijn beantwoord, wordt met de afname van het onderzoek begonnen. Het intelligentieonderzoek bevat uitsluitend meerkeuze antwoorden. In de brochure van de Raven's 2 kan je enkele voorbeelden bekijken.


Wat doet Leerplein Zwolle met de uitslag?

Leerplein Zwolle verwerkt de antwoorden in een zogenoemd ‘leerlingprofiel’. Het leerlingprofiel wordt gebruikt om, samen met de andere gegevens die Leerplein Zwolle over je kind heeft, een zo goed mogelijk advies te geven voor het voortgezet onderwijs.


Wat kost het intelligentieonderzoek?

Voor de afname van het intelligentieonderzoek bestaande uit een kennismakingsgesprek (30 minuten), afname van het intelligentieonderzoek en Leermotivatietest (60 minuten), een eindgesprek (30 minuten) en het verslag betaal je totaal 297,-.
second opinion van het schooladvies


individueel intelligentieonderzoek


door remedial teacher


inclusief verslag


in 1 uur onafhankelijk schooladvies

inclusief kennismakingsgesprek en evaluatie