Brabbelen


Brabbelen 


Brabbelen is het uitspreken van klinkers, zonder dat je er een woord van kunt maken. Het  is een belangrijke stap in de ontwikkeling van taal- en spraak van je kind. "Vanaf maand 4 gaat de baby klinkers combineren met bilabiale (m, b, p), labiodentale (w, v, f) en dentale (d, t, l, s, n, z) medeklinkers", aldus Kijk op ontwikkeling (2018).


Dit brabbelen is eerst nog verstaanbaar voor jou als ouder, maar later ga je er woorden in herkennen. Vanaf 8 maanden gaat het brabbelen van klanken over naar sociaal brabbelen, zoals "Dada, bababa". Je kind wordt zicht bewuster van de omgeving.


Na 11 maanden begrijpt je kind zijn eigen naam en ook al het woord "nee". Ook zal je kind geluiden gaan imiteren, bijvoorbeeld als je hoest. Het eerste echte woord, zoals papa of mama, spreken kinderen gemiddeld tussen de 12e en 14e maand uit. Sommige kinderen zijn er vroeg bij. Zij spreken bij hun 10e maand al het eerste woord uit.


Vanaf 10 maanden leert je kind ook afzonderlijke woorden herkennen in een zin. Als je vraagt: "Waar is de hond?" dan begrijpt je kind dat en kan het de hond aanwijzen. Je kind is dus instaat om voorwerpen aan te wijzen.